دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
اثربخشی به کارگیری نقشه مفهومی در کاهش بدفهمی و پیشرفت یادگیری مباحث جبری دوره اول متوسطه (پایه هشتم) (1397) / کردقرچه لو ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکردقرچه لو ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/265 1397
عنوان :اثربخشی به کارگیری نقشه مفهومی در کاهش بدفهمی و پیشرفت یادگیری مباحث جبری دوره اول متوسطه (پایه هشتم)
تکرار نام مولف :فاطمه کردقرچه لو
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1397
صفحه شمار:98ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه اعتیاد به موسیقی در جوانان 18 تا 34 سال (1398) / متولی چشمه ، فاطمه سادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمتولی چشمه ، فاطمه سادات، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BD ‭/264 1398
عنوان :ساخت و هنجاریابی پرسشنامه اعتیاد به موسیقی در جوانان 18 تا 34 سال
تکرار نام مولف :فاطمه سادات متولی چشمه
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:35ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

چگونگی و دلایل حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده روی اربعین (1397) / انگوتی ، زینب، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهانگوتی ، زینب، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/263 1397
عنوان :چگونگی و دلایل حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده روی اربعین
تکرار نام مولف :زینب انگوتی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1397
صفحه شمار:165 ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

جامعه همه‌جایی (درآمدی بر جامعه‌شناسی ارتباطات) (1394) / کازنوو ، ژان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکازنوو ، ژان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HM1206 ‭/ک2ج2 1394
عنوان :جامعه همه‌جایی (درآمدی بر جامعه‌شناسی ارتباطات)
تکرار نام مولف :نوشته ژان کازنو ؛ ترجمه باقر ساروخانی‌، منوچهر محسنی
ویرایش :ویراست 3؟
ناشر:تهران : اطلاعات
سال نشر :1394
فروست :دانشنامه ارتباطات ؛ ۳
صفحه شمار:440 ص
ویژگی :جدول
شابک/شاپا978-964-423-991-5
قیمت :180000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی عوامل مسبب احساس طردشدگی در جوانان (1398) / کریما ، بنت الهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکریما ، بنت الهدی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BD ‭/260 1398
عنوان :بررسی عوامل مسبب احساس طردشدگی در جوانان
تکرار نام مولف :بنت الهدی کریما
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:35ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقایسه کیفیت زندگی و امید به زندگی مادرانی که فرزند بیش فعال دارند با مادرانی که فرزند عادی دارند (1398) / جهانگیری ، فائزه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجهانگیری ، فائزه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BD ‭/259 1398
عنوان :مقایسه کیفیت زندگی و امید به زندگی مادرانی که فرزند بیش فعال دارند با مادرانی که فرزند عادی دارند
تکرار نام مولف :فائزه جهانگیری
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:84ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی (پیوندهای والدینی) با اضطراب مرگ (1398) / امینی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامینی ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BD ‭/258 1398
عنوان :بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی (پیوندهای والدینی) با اضطراب مرگ
تکرار نام مولف :زهرا امینی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:49ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقایسه میزان شیوع افسردگی در افراد دیابتی و غیر دیابتی (1397) / نوری ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوری ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BD ‭/257 1397
عنوان :مقایسه میزان شیوع افسردگی در افراد دیابتی و غیر دیابتی
تکرار نام مولف :زهرا نوری
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1397
صفحه شمار:35ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کلیات عقود و قراردادها: حقوق مدنی ()3 (1381) / بهرامی احمدی ، حمید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبهرامی احمدی ، حمید، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH858 ‭/ب9ک8 1381
عنوان :کلیات عقود و قراردادها: حقوق مدنی ()3
تکرار نام مولف :حمید بهرامی احمدی
ناشر:تهران : میزان
سال نشر :1381
فروست :(نشر میزان ؛ ۲۵)
صفحه شمار:ص 301
شابک/شاپا978-964-599-724-1
قیمت :18000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه ی اختلال بادی دیسمورفیک و تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان (1398) / صالح ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصالح ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BD ‭/256 1398
عنوان :بررسی رابطه ی اختلال بادی دیسمورفیک و تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان
تکرار نام مولف :فاطمه صالح
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:46ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :2