دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست پژوهشکده مطالعات راهبردی

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
روش و نظریه در علوم سیاسی (1384) / مارش ، دیوید (1946 - م)
تغییر اجتماعی و توسعه: مرورس بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی (1393) / سو ، آلوین وای (1953 - م)
راهنمای جامعه‌شناسی سیاسی (1388)
اتحادیه اروپا ؛ هویت، امنیت و سیاست (1389) / قوام ، عبدالعلی (1324 -)

کاربران آنلاین :1