دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
روانشناسی احساس و ادراک (1393) / ایروانی ، محمود (1317 - 1392)، نویسنده
مطالعات فرهنگی: اصول و مبانی (1392) / بهار ، مهری (1340 -)، نویسنده
پداگوژی: علم و هنر یادهی - یادگیری از دوران باستان تا به امروز (نظریه و کاربرد) (1392)
مربیان بزرگ (1390) / اولیچ ، رابرت (1890 - 1977م)، نویسنده
مشاوره گروهی: راهبردها و فنون (1390) / جاکوبز ، ادوارد ای (1944 - م)، نویسنده
شیوه بهره‌گیری از کتابخانه‌ها و منابع اطلاعاتی (1390) / صبا ، ایرج (1327 -)، نویسنده
تدریس مؤثر با استفاده از فناوری در آموزش عالی (1392) / بیتس ، تونی (1939 - م)، نویسنده
روش تدریس ریاضی در دوره ابتدایی (1391) / باتل ، گیل، نویسنده
برنامه درسی نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها (1391) / مهرمحمدی ، محمود (1337 -)، نویسنده
روانشناسی فیزیولوژیک (1393) / خداپناهی ، محمدکریم (1323 -)، نویسنده
جامعه‌شناسی آموزش و پرورش (1390) / شارع‌پور ، محمود (1345 -)، نویسنده
تاریخ تکون جامعه‌شناسی (1390) / آزاد ارمکی ، تقی (1336 -)، نویسنده
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (139 -) / بهشتی ، سیدمحمد (1307 - 1360)
روش‌های تدریس تعلیمات دینی (هدیه‌های آسمانی (1393) / سلیمان‌نژاد ، اکبر (1342 -)
مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) (1389 -) / شعبانی ، حسن

کاربران آنلاین :1