دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سقوط تعهدات (1392) / شهیدی ، مهدی (1313-)
تشکیل قراردادها و تعهدات (1380 -) / شهیدی ، مهدی (1313-)
اصول قراردادها و تعهدات (1391) / شهیدی ، مهدی (1313-)
آثار قراردادها و تعهدات (1391) / شهیدی ، مهدی (1313-)
حقوق مدنی 6 : عقود معین 1 (بیع - معاوضه - اجاره - جعاله - قرض - صلح‌) (1393) / شهیدی ، مهدی (1313-)
حقوق مدنی 3: تعهدات (1391) / شهیدی ، مهدی (1313-)
شروط ضمن عقد (1393) / شهیدی ، مهدی (1313-)
حقوق مدنی 7 ، عقود معین(2): (عقود مشارکتی، توثیقی، غیر لازم) (1393) / باریکلو ، علی‌رضا (1342 -)
کلیات و مقدمه علم حقوق (1391) / گلدوزیان ، ایرج (1316 -)
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان (1389) / باریکلو ، علی‌رضا (1342 -)
بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین (1393) / حمدالهی ، عاصف (1345 -)
تفسیر قضایی: قانون امور حسبی به ضمیمه آراء وحدت رویه، اصراری. (1390)
حریم‌خصوصی در فقه و حقوق ایران (1392) / احمدلو ، مونا (1363 -)، نویسنده
حقوق بین‌الملل عمومی (1390) / وکیل ، امیرساعد (1359 -)

کاربران آنلاین :1