دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دوران

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامه SPSS (1392) / بریس ، نیکلا
فلسفه تعلیم و تربیت (1389) / معنوی‌پور ، داود (1348 -)
مقدمه‌ای بر نظریه های یادگیری (1385)
اندازه‌گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی (1389) / سیف ، علی‌اکبر (1320 -)
جامعه‌شناسی آموزش و پرورش (1387) / گلشن ، محمدرسول (1312 -)
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی (1390) / سیف ، علی‌اکبر (1320 -)
روانشناسی پرورشی نوین (1389) / سیف ، علی‌اکبر (1320 -)
روشهای یادگیری و مطالعه (1389) / سیف ، علی‌اکبر (1320 -)
روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (1394) / سیف ، علی‌اکبر (1320 -)
تاریخ روانشناسی نوین (1394) / شولتس ، دوآن
روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی (1387) / سعدی‌پور ، اسماعیل (1346 -)
اندازه‌گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی (1385) / سیف ، علی‌اکبر (1320 -)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مصوب 1358 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368 (1385)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368 قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی (1379)
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی قانون کار، قانون بیمه بیکاری‌، قانون تامین اجتماعی‌، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی‌، بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان همراه با آئین‌نامه‌ها. (1382)

کاربران آنلاین :2