دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آسیب شناسی فردگرایی جوانان در خانواده با رویکرد اسلامی / رمضانی ، هاجر، نویسنده
پیامدهای فرهنگی - تربیتی ناشی از تعارض نقش زنان شاغل؛ مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1395) / عظیمی ، مینا، نویسنده
نقش سرمایه فرهنگی در سلامت روان مورد مطالعه جوانان 29-18 ساله شهر تهران (1395) / رستمی ، طاهره، نویسنده
نقش رادیو در ارتقای سلامت معنوی (با تاکید بر دیدگاه کارشناسان) (1395) / دهقان زاده ، اعظم، نویسنده
بازنمایی فرهنگ بدن در مجلات عامه پسند زنان مورد مطالعه مجله زندگی ایده آل (1394) / عزتی قادی ، رزیتا، نویسنده
مقایسه تطبیقی پدیده زیارت با توریسم مذهبی در جمهوری اسلامی ایران (1395) / فرجی ، رقیه، نویسنده
رسانه های جمعی و فرهنگ پذیری دینی کودکان مطالعه موردی: هنجارهای فرهنگی - اسلامی ارائه شده در پویانمایی شکرستان (1394) / مرادی ، سمانه، نویسنده
تغییرات فرهنگی پیام های پربیننده ترین کارتون های خارجی تلویزیون ایران در دهه های 1370 و 1390 (1394) / ذوالفقاری ، سمیه، نویسنده
عوامل موثر بر کاهش سنت حسنه وقف و ارائه راهکارهای نوین جهت احیاء آن (1395) / پوریامین ، سالومه، نویسنده
بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و هوش هیجانی (1396) / گلکویی ، الهام، نویسنده
مقایسه هوش معنوی بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد تهران مرکزی (1396) / طالبی زاده ، فاطمه، نویسنده
بررسی مقایسه ای مکانیسم های دفاعی بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد تهران مرکز (1396) / طاهری ، مائده، نویسنده
بررسی میزان خودکارآمدی دانشجویان دانشگاههای دخترانه مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده رفاه (1396) / لطیفی پور ، حمیده، نویسنده
بررسی مقایسه فرسودگی شغلی بین معلمان مهدکودک، پیش دبستان و دبستان (1396) / سلیمانی ، سمانه، نویسنده
کیفیت زندگی پرستاران اندیشه کرج (1396) / وکیلی ، وجیهه، نویسنده

کاربران آنلاین :3