دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آموزش ریاضی به کودکان دبستانی (1393)
مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی (1393) / هارجی ، اوئن (1950 - م)، نویسنده
تاریخ آموزش و پرورش ایران از ایران باستان تا 1380 هجری شمسی با تاکید بر دوره معاصر همراه با معرفی کلیه وزرای علوم‌، معارف‌، فرهنگ و آموزش و پرورش (1383) / صفوی ، امان‌الله، نویسنده
حقایقی درباره اختلال وسواس (1388) / دسیلوا ، پادمال، نویسنده
ارزیابی و شناخت - رفتار درمانی نوجوانان (1393) / زرب ، جانت، نویسنده
روان‌شناسی بالینی کودک (روشهای درمانگری‌) (1391) / کراتوچویل ، تامس رادی (1949 - م)، نویسنده
آموزش موثر: روش تدریس کار‌آمد (1390) / مویس ، دانیل، نویسنده
آموزش روان‌شناسی ورزشی راهنمای عملی برای درک مفاهیم اساسی روان‌شناسی ورزشی (1388) / رابرتس ، گلین، نویسنده
ارزشیابی شخصیت کودکان براساس آزمونهای ترسیمی (1393) / دادستان ، پریرخ (1312 - 1389)، نویسنده
اصول اساسی یادگیری و شرطی‌سازی (1387) / دامیان ، مایکل (1947 - م)، نویسنده
درمان کامل لکنت (1392) / رابرتس ، فیلیپ، نویسنده
اصول و روش‌های راهنمایی و مشاوره (1391) / حسینی ، مهدی (1331 -)، نویسنده
رهبری و مدیریت آموزشی (1393) / بوش ، تونی (1943 - م)، نویسنده
رویکردهای نوین مدیریت آموزشی (1388)
روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری (1390) / بست ، جان دبلیو، نویسنده

کاربران آنلاین :1