دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
محشای قانون جرایم رایانه ای (1400) / شیرمحمدی ، علی (1357 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیرمحمدی ، علی (1357 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH80 ‭/ش9 م3 1400
عنوان :محشای قانون جرایم رایانه ای
تکرار نام مولف :علی شیرمحمدی، سیدمهدی سلامت
ناشر:تربت حیدریه : چشم‌انداز قطب
سال نشر :1400
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:371ص
شابک/شاپا978-6-00-493368-1
قیمت :1500000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آن مرد با باران می آید (1395) / علی‌اکبری سامانی ، وجیهه (1335 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی‌اکبری سامانی ، وجیهه (1335 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PIR8151 ‭/ل95313 آ8 1398
عنوان :آن مرد با باران می آید
تکرار نام مولف :وجیهه سامانی
ناشر:قم : کتابستان معرفت
سال نشر :1395
صفحه شمار:217ص
ابعاد :5/14×5/21س‌م
شابک/شاپا978-6-00-846006-0
قیمت :125000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دایی‌جان ناپلئون (1396) / پزشکزاد ، ایرج (1306-1400)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپزشکزاد ، ایرج (1306-1400)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PIR7983 ‭/ز52 د2 1400
عنوان :دایی‌جان ناپلئون
تکرار نام مولف :ایرج پزشک‌زاد
ناشر:تهران : فرهنگ معاصر
سال نشر :1396
صفحه شمار:692 ص
ابعاد :12×20 س‌م
شابک/شاپا978-6-00-105119-7
قیمت :280000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سواد رسانه‌ای و چالش‌های نوجوانی (1395) / شیروانی ، الهام (1364 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیروانی ، الهام (1364 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BF724 ‭/ش95 س9 1398
عنوان :سواد رسانه‌ای و چالش‌های نوجوانی : راهنمای والدین در ارتباط با نقش فن‌آوری‌های نوین در زندگی نوجوانان
تکرار نام مولف :الهام شیروانی
ناشر:تهران : انتشارات پرکاس
سال نشر :1395
صفحه شمار:151 ص
ویژگی :جدول
ابعاد :5/14×5/21س‌م
شابک/شاپا978-6-00-746923-1
قیمت :90000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مبانی تکنولوژی تربیتی (1391) / دیناروند ، حسن (1338 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدیناروند ، حسن (1338 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :LB 1028/3 ‭/د9 م2 1391
عنوان :مبانی تکنولوژی تربیتی : روندهایی نوین در تکنولوژی‌های آموزشی، تدریس و طراحی آموزشی
تکرار نام مولف :تألیف و گردآوری حسن دیناروند
ناشر:تهران : دانش‌پرور
سال نشر :1391
صفحه شمار:VIII،469 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-123055-4
قیمت :125000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اصول اخلاقی حاکم بر رسانه از دیدگاه اسلام با تاکید بر سیمای جمهوری اسلامی ایران (1393) / فولادی‌وندا ، محمد (1342 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفولادی‌وندا ، محمد (1342 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :P94 ‭/ف9‭‮الف‬ 6 1393
عنوان :اصول اخلاقی حاکم بر رسانه از دیدگاه اسلام با تاکید بر سیمای جمهوری اسلامی ایران
تکرار نام مولف :محمد فولادی‌وندا
ناشر:قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، انتشارات
سال نشر :1393
فروست :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ؛ ۱۰۷۸
صفحه شمار:423ص
شابک/شاپا978-964-411-853-1
قیمت :140000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نظریه و کاربست مشاوره گروهی (ویراست نهم، 2016) (1396) / کوری ، جرالد (1937 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکوری ، جرالد (1937 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BF637 ‭/م5 ک8 1400
عنوان :نظریه و کاربست مشاوره گروهی (ویراست نهم، 2016)
تکرار نام مولف :تالیف جرالد کری ؛ ترجمه کیانوش زهراکار ... [و دیگران] زیرنظر و به ویراستاری کیانوش زهراکار
ناشر:تهران : ویرایش
سال نشر :1396
صفحه شمار:هجده، 804 ص
ویژگی :مصور، جدول
شابک/شاپا978-6-00-834813-9
قیمت :450000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

درآمدی بر ارتباطات جمعی از منظر اسلام (1394) / یوسف زاده ، حسن (1355 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیوسف زاده ، حسن (1355 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BP230/145 ‭/ی9 د4 1394
عنوان :درآمدی بر ارتباطات جمعی از منظر اسلام : الگوی رسانه مطلوب
تکرار نام مولف :حسن یوسف‌زاده ، اصغر اسلامی‌تنها و سیدمحمدعلی غمامی
ناشر:قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سال نشر :1394
فروست :انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ؛ ۱۱۹۳
صفحه شمار:339 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-411-966-8
قیمت :140000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آشنایی با ارتباطات سلامت (1397) / احمدنیا ، شیرین (1342 -)، گردآورنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاحمدنیا ، شیرین (1342 -)، گردآورنده
رده‌بندی کنگره :RA440/5 ‭/‭‮الف‬3 آ5 1397
عنوان :آشنایی با ارتباطات سلامت
تکرار نام مولف :به کوشش شیرین احمدنیا ؛ نویسندگان ک. ویسوانات... [و دیگران] مترجمان حبیب راثی‌تهرانی... [و دیگران] ویراستار علمی زهرا اجاق
ناشر:تهران : نشر تیسا
سال نشر :1397
ناشر دیگر :انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
فروست :کتاب انسان‌شناخت ؛ ۴۸
صفحه شمار:167ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
ابعاد :5/14×5/21 س‌م
شابک/شاپا978-6-00-894228-3
قیمت :259000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

عالیه (1387) / رحیمی ، فهیمه (1331 - 1392)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرحیمی ، فهیمه (1331 - 1392)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PIR8058 ‭/ر3 م4 1400
عنوان :عالیه
تکرار نام مولف :فهیمه رحیمی
ناشر:تهران : آوای چکامه
سال نشر :1387
صفحه شمار:447 ص
شابک/شاپا978-964-963010--6
قیمت :47000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مرا یاد آر (1385) / رحیمی ، فهیمه (1331 - 1392)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرحیمی ، فهیمه (1331 - 1392)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PIR8058 ‭/ر3 م4 1400
عنوان :مرا یاد آر
تکرار نام مولف :فهیمه رحیمی
ناشر:تهران : آوای چکامه
سال نشر :1385
صفحه شمار:443 ص
شابک/شاپا978-964-958269--6
قیمت :37000 ریال (چاپ اول)

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مهندسی نرم افزار (1392-) / پرسمن ، راجر اس (1947 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپرسمن ، راجر اس (1947 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA76/758 ‭/پ4 م9 1398
عنوان :مهندسی نرم افزار
تکرار نام مولف :تالیف راجر اس. پرسمن ؛ ترجمه عین‌الله جعفرنژادقمی، ابراهیم عامل‌محرابی
ناشر:تهران : دانش نگار
سال نشر :1392-
صفحه شمار:ج
ویژگی :جدول، نمودار
ابعاد :22×29س‌م
شابک/شاپا978-6-00-308071-3
قیمت :120000ریال (ج.2، چاپ اول)

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مهندسی نرم‌افزار (1391) / پرسمن ، راجر اس (1947 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپرسمن ، راجر اس (1947 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA76/758 ‭/پ4 م9 1394
عنوان :مهندسی نرم‌افزار
تکرار نام مولف :راجر اس. پرسمن ؛ ترجمه عین‌الله جعفرنژادقمی، ابراهیم عامل‌‌محرابی
ویرایش :ویراست 7
ناشر:تهران : دانش‌نگار
سال نشر :1391
صفحه شمار:716 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-292-768-5
قیمت :300000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تشریح مسایل تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت، [کمرلی]، استفن دوربن (1390 -) / کاشیها ، علی (1363 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاشیها ، علی (1363 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TK454 ‭/ھ9 ت3 1390
عنوان :تشریح مسایل تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت، [کمرلی]، استفن دوربن
تکرار نام مولف :مولفین علی کاشیها، محمد‌رئوف زهتابیان‌شهریاری
ناشر:تهران : سها‌دانش
سال نشر :1390 -
صفحه شمار:ج
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-181035-0
قیمت :125000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی دیجیتال (1392) / مانو ، ام.موریس (1927 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمانو ، ام.موریس (1927 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TK7888/4 ‭/م2 ط4 1392
عنوان :طراحی دیجیتال
تکرار نام مولف :[مولفین ام.موریس مانو، مایکل.دی. چیلتی] ؛ مترجمین محمد یعقوبی‌فر، محمدرئوف زهتابیان‌شهریاری، مجتبی کمال‌زاده
ناشر:تهران : سهادانش
سال نشر :1392
صفحه شمار:499ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
مواد همراه :یک لوح فشرده
شابک/شاپا978-6-00-181096-1
قیمت :150000 ریال (با لوح فشرده)

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

برنامه‌نویسی پایتون (2) (1401) / جهانگیر ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجهانگیر ، محمدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA76/73 ‭/پ95 ج94 1401
عنوان :برنامه‌نویسی پایتون (2)
تکرار نام مولف :محمدرضا جهانگیر، علیرضا صالحه، علی‌اکبر محمدی‌ساعی
ناشر:تهران : انتشارات حلی
سال نشر :1401
فروست :مجموعه کتاب‌های علامه حلی
صفحه شمار:103ص
ویژگی :مصور، جدول
ابعاد :22 ×29 س‌م
شابک/شاپا978-6-00-496233-9
قیمت :590000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

برنامه‌نویسی: پایتون (1) (٬ 1396) / جهانگیر ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجهانگیر ، محمدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA76/73 ‭/پ95 ج94 1401
عنوان :برنامه‌نویسی: پایتون (1)
تکرار نام مولف :مولفان محمدرضا جهانگیر، سیدشهاب قدسی، علیرضا صالحه
ناشر:تهران : انتشارات حلی
سال نشر :٬ 1396
فروست :مجموعه کتاب‌های علامه حلی
صفحه شمار:116 ص
ویژگی :مصور(بخشی رنگی)، جدول(رنگی)
ابعاد :.س‌م285/×21
شابک/شاپا978-6-00-775526-6
قیمت :129000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مبانی فیزیک (1399-) / هالیدی ، دیوید (1916 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههالیدی ، دیوید (1916 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QC21/3 ‭/ه2 م2 2018
عنوان :مبانی فیزیک
تکرار نام مولف :نویسندگان دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، جرل واکر ؛ مترجمان محمدرضا جلیلیان‌نصرتی...[و دیگران]
ویرایش :ویراست 11
ناشر:تهران : صفا‌ر
سال نشر :1399-
صفحه شمار:ج
ویژگی :مصور، نمودار
ابعاد :22 × 29 س‌م
شابک/شاپا978-964-388-593-9
قیمت :950000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حل کامل مسایل فیزیک 2 هالیدی الکتریسیته و مغناطیس (برای رشته‌های فنی و مهندسی) (1400) / هالیدی ، دیوید (1916 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههالیدی ، دیوید (1916 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QC21/3 ‭/و2 ف9 2019
عنوان :حل کامل مسایل فیزیک 2 هالیدی الکتریسیته و مغناطیس (برای رشته‌های فنی و مهندسی)
تکرار نام مولف :دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، جرل واکر ؛ ترجمه و تلخیص محمود بهار
ناشر:تهران : مبتکران
سال نشر :1400
صفحه شمار:شش، 142 ص
ویژگی :جدول، نمودار
ابعاد :22 × 29 س‌م
شابک/شاپا978-964-07-0987-0

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقدمه‌ای بر آزمون نرم‌افزار (1393) / آمان ، پاول (1961 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآمان ، پاول (1961 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QA76/76 ‭/آ36 آ8 1393
عنوان :مقدمه‌ای بر آزمون نرم‌افزار
تکرار نام مولف :نویسندگان پاول آمان، جف اوفت ؛ برگردانندگان حسن فرزانه، سینا بخشایشی
ناشر:تهران : بعثت
سال نشر :1393
صفحه شمار:379 ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-708425-0
قیمت :300000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :2