دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
آرامش روانی در مشکلات از منظر صحیفه سجادیه (1399) / شکیبایی ، منیره، نویسنده بازکردن سند0368.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکیبایی ، منیره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/368 1399
عنوان :آرامش روانی در مشکلات از منظر صحیفه سجادیه
تکرار نام مولف :منیره شکیبایی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1399
صفحه شمار:ص.239

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی شاخص های اضطراب براساس نشانگرهای زیستی،عصب شناختی و رفتاری (1400) / عباس زاده ، عطیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعباس زاده ، عطیه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/367 1400
عنوان :ارزیابی شاخص های اضطراب براساس نشانگرهای زیستی،عصب شناختی و رفتاری
تکرار نام مولف :عطیه عباس زاده
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص.118

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثر بخشی آموزش رهبری ذهنآگاهانه بر شایستگیهای مدیریتی (مورد مطالعه: مدیران یک شرکت صنعتی) (1399) / رحیمی ، مژگان، نویسنده بازکردن سند0366.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرحیمی ، مژگان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/366 1399
عنوان :اثر بخشی آموزش رهبری ذهنآگاهانه بر شایستگیهای مدیریتی (مورد مطالعه: مدیران یک شرکت صنعتی)
تکرار نام مولف :مژگان رحیمی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1399
صفحه شمار:ص.123

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شناسایی شاخص¬های زیستی، عصب شناختی و رفتاری هوش سیال مورد مطالعه: کودکان شهر تهران (1400) / افخمی ستوده ، عطیه، نویسنده بازکردن سند0365.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهافخمی ستوده ، عطیه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/365 1400
عنوان :شناسایی شاخص¬های زیستی، عصب شناختی و رفتاری هوش سیال مورد مطالعه: کودکان شهر تهران
تکرار نام مولف :عطیه افخمی ستوده
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص.114

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تدوین و اثربخشی آموزش تلفیقی توانمندسازی شناختی و بسته حمایتی در ارتقا کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی (1400) / معینیان ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0364.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعینیان ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/364 1400
عنوان :تدوین و اثربخشی آموزش تلفیقی توانمندسازی شناختی و بسته حمایتی در ارتقا کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی
تکرار نام مولف :فاطمه معینیان
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص. 107

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر درمان ترکیبی نوروفیدبک و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان متوسطه اول (1400) / فضلعلی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0363.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفضلعلی ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/363 1400
عنوان :تاثیر درمان ترکیبی نوروفیدبک و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان متوسطه اول
تکرار نام مولف :فاطمه فضلعلی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص.187

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقایسه سبک تفکر، انگیزش شغلی ومهارت های تفکرانتقادی در گروه معلمان ابتدایی با سوابق مختلف (1399) / صادقی ، پریسا، نویسنده بازکردن سند0362.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصادقی ، پریسا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/362 1399
عنوان :مقایسه سبک تفکر، انگیزش شغلی ومهارت های تفکرانتقادی در گروه معلمان ابتدایی با سوابق مختلف
تکرار نام مولف :پریسا صادقی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1399
صفحه شمار:ص.312

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقایسة عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحانی و باورهای اسنادی در دو گروه با حداکثر و حداقل پسخوراند توصیفی (1400) / لک ، مریم، نویسنده بازکردن سند0361.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلک ، مریم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/361 1400
عنوان :مقایسة عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحانی و باورهای اسنادی در دو گروه با حداکثر و حداقل پسخوراند توصیفی
تکرار نام مولف :مریم لک
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص.196

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی علوم بر اساس بافت اجتماعی کلاس ،درگیری تحصیلی والدین و دانش آموزان چهارم ابتدایی (1400) / الله یاری بیک ، ملیحه، نویسنده بازکردن سند0360.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالله یاری بیک ، ملیحه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/360 1400
عنوان :پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی علوم بر اساس بافت اجتماعی کلاس ،درگیری تحصیلی والدین و دانش آموزان چهارم ابتدایی
تکرار نام مولف :ملیحه الله یاری بیک
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص.139

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دین تلویزیون (1401) / معتمدی ، بشیر (1356-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعتمدی ، بشیر (1356-)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HE8700/66 ‭/م6 د9 1401
عنوان :دین تلویزیون : نظام تولید برنامه‌های دینی تلویزیون در سازمان « صدا و سیما »
تکرار نام مولف :بشیر معتمدی
ناشر:اصفهان : آرما
سال نشر :1401
فروست :کتاب‌های سرو ؛ ۳۱
صفحه شمار:[372] ص
ویژگی :مصور، جدول
ابعاد :14/5 × 22س‌م
شابک/شاپا978-6-227-86308-6
قیمت :1300000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1