دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر خودتنظیمی و مسئولیتپذیری دختران نوجوان 12 تا 14 ساله منطقه 21 (1399) / حسینی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0351.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسینی ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/351 1399
عنوان :اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر خودتنظیمی و مسئولیتپذیری دختران نوجوان 12 تا 14 ساله منطقه 21
تکرار نام مولف :فاطمه حسینی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1399
صفحه شمار:ص.148

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش واسطه ای تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های فرزند پروری و لجبازی کودکان؛ مورد مطالعه : مادران مبتلا به نشانگان PMDD (1400) / تقی پور ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتقی پور ، مریم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/350 1400
عنوان :نقش واسطه ای تعارضات زناشویی در رابطه بین سبک های فرزند پروری و لجبازی کودکان؛ مورد مطالعه : مادران مبتلا به نشانگان PMDD
تکرار نام مولف :مریم تقی پور
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص.109

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حقوق کودک در نظام حقوقی ایران (1395) / عباسی کلیمانی ، عاطفه (1360 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعباسی کلیمانی ، عاطفه (1360 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH515/5 ‭/ع25ح7 1395
عنوان :حقوق کودک در نظام حقوقی ایران
تکرار نام مولف :عاطفه عباسی‌کلیمانی ؛ ویراستار ادبی اعظم فتحی‌‌هل‌آباد [به سفارش] دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران، بنیاد حقوقی میزان
ناشر:تهران : نشر میزان
سال نشر :1395
فروست :نشر میزان ؛ ۱۰۱۴
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:158 ص
شابک/شاپا978-964-511-813-4
قیمت :120000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

هویت‌های برنامه درسی شرحی بر نظریه‌های استادان برنامه درسی (در دوران کلاسیک، نوفهم‌گرایی، پسا نوفهم‌گرایی) (1400 -) / فتحی واجارگاه ، کورش (1346 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفتحی واجارگاه ، کورش (1346 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :LB2806/15 ‭/ف2 9ه 1400
عنوان :هویت‌های برنامه درسی شرحی بر نظریه‌های استادان برنامه درسی (در دوران کلاسیک، نوفهم‌گرایی، پسا نوفهم‌گرایی)
تکرار نام مولف :به کوشش کورش فتحی‌واجارگاه و همکاران
ویرایش :[ویراست 4]
ناشر:تهران : آییژ
سال نشر :1400 -
صفحه شمار:ج
ویژگی :عکس
شابک/شاپا978-964-970723--5
قیمت :1100000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارتباطات میان‌فرهنگی از نگاه اسلامی: (ارتباط با دیگری) (1397) / یوسف زاده ، حسن (1355 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیوسف زاده ، حسن (1355 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HM1211 ‭/ی9‭‮الف‬4 1397
عنوان :ارتباطات میان‌فرهنگی از نگاه اسلامی: (ارتباط با دیگری)
تکرار نام مولف :حسن یوسف‌زاده ؛ [برای پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی صلی‌الله علیه و آله]
ناشر:قم : مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
سال نشر :1397
فروست :پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی صلی‌الله علیه و آله ؛ ۱۴۰۹
صفحه شمار:247 ص
ویژگی :مصور
ابعاد :5/14×5/21 س‌م
شابک/شاپا978-6-00-429426-3
قیمت :300000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مخاطب‌شناسی در ارتباطات تبلیغی: با رویکرد مخاطب در تبلیغ سنتی (1399) / شرف‌الدین ، سیدحسین (1340 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشرف‌الدین ، سیدحسین (1340 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BP232/5 ‭/ش4 3م 1399
عنوان :مخاطب‌شناسی در ارتباطات تبلیغی: با رویکرد مخاطب در تبلیغ سنتی
تکرار نام مولف :سیدحسین شرف‌الدین
ناشر:تهران : سازمان تبلیغات اسلامی،شرکت چاپ و نشر بین‌الملل
سال نشر :1399
صفحه شمار:360 ص
ابعاد :13 × 21 س‌م
شابک/شاپا978-964-304-812-9
قیمت :595000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

راهنمای روش تحقیق کیفی (1397) / فلیک ، اووه (1956 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفلیک ، اووه (1956 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :H62 ‭/ف7ر2 1397
عنوان :راهنمای روش تحقیق کیفی
تکرار نام مولف :مولفین اووه فلیک، ارنست‌فون کاردورف، اینِس اشتاینکه ؛ [ترجمه به انگلیسی برایان جنر] مترجم ستار محمدی تلوار
ناشر:تهران : انتشارات جامعه‌شناسان
سال نشر :1397
ناشر دیگر :روش شناسان
صفحه شمار:790 ص
ویژگی :نمودار
شابک/شاپا978-6-00-223449-0
قیمت :750000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نظام حاکم بر قرارداد واگذاری و پیوند اعضا در حقوق ایران (1396) / اصغری ، محسن (1366 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاصغری ، محسن (1366 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BP198/6 ‭/پ9‭‮الف‬6 1396
عنوان :نظام حاکم بر قرارداد واگذاری و پیوند اعضا در حقوق ایران
تکرار نام مولف :مولفان محسن اصغری٬ سمیه موسوی ؛
ناشر:تهران : مجد
سال نشر :1396
صفحه شمار:125 ص
ابعاد :14/5×20/5 س‌م
شابک/شاپا978-6-00-193790-3
قیمت :100000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

قواعد فقه خانواده (1396) / ملک‌زاده ، فهیمه (1345 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهملک‌زاده ، فهیمه (1345 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :KMH500 ‭/م73ق9 1396
عنوان :قواعد فقه خانواده
تکرار نام مولف :تالیف فهیمه ملک‌زاده ؛
ناشر:تهران : مجد
سال نشر :1396
فروست :مجد ؛ ۱۱۳۰
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:348 ص
شابک/شاپا978-6-00-193818-4
قیمت :260000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت (1396) / محمدتقی‌زاده ، مهدیه (1364 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدتقی‌زاده ، مهدیه (1364 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BP198/6 ‭/ت66م3 1396
عنوان :مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت
تکرار نام مولف :تالیف مهدیه محمدتقی‌زاده ؛
ناشر:تهران : مجد
سال نشر :1396
فروست :مجد ؛ ۸۷۵
صفحه شمار:237ص
شابک/شاپا978-6-00-193439-1
قیمت :180000 ﷼

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1