دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
همبسته‌های عصب شناختی و زیستی اختلال افسردگی اساسی در چهارچوب RDoC (1401) / اخوت ، نرگس سادات، نویسنده بازکردن سند0182.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاخوت ، نرگس سادات، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA ‭/0182 1401
عنوان :همبسته‌های عصب شناختی و زیستی اختلال افسردگی اساسی در چهارچوب RDoC
تکرار نام مولف :نرگس سادات اخوت
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1401

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مطالعه کیفی عوامل زمینه ای بازگشت نشانگان وسواس پس از دوران درمان (1402) / قمصری ، مریم، نویسنده بازکردن سند0180.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقمصری ، مریم، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA ‭/180 1402
عنوان :مطالعه کیفی عوامل زمینه ای بازگشت نشانگان وسواس پس از دوران درمان
تکرار نام مولف :مریم قمصری
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1402

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش واسطه‌ای احساس تنهایی در رابطه بین تعارض والدین و اعتیاد به فضای مجازی در نوجوانان (1402) / سراج ، منیره، نویسنده بازکردن سند0243.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسراج ، منیره، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA ‭/0243 1402
عنوان :نقش واسطه‌ای احساس تنهایی در رابطه بین تعارض والدین و اعتیاد به فضای مجازی در نوجوانان
تکرار نام مولف :منیره سراج
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1402

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی (1383) / نوذری ، حسینعلی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوذری ، حسینعلی، نویسنده
شماره بازیابی :‭HM24 ‭/ن9ن6 1383
عنوان :نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی
تکرار نام مولف :حسینعلی نوذری
ناشر:تهران : آگه
سال نشر :1383
شابک/شاپا964329109-x

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تئوری‌های مدیریت و رهبری (1390) / خورشیدی ، عباس (1340-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخورشیدی ، عباس (1340-)، نویسنده
شماره بازیابی :‭HD37 ‭/خ9ف2 1390
عنوان :تئوری‌های مدیریت و رهبری
تکرار نام مولف :خورشیدی‌، عباس‌، 1340-
ناشر:تهران : یسطرون
سال نشر :1390
شابک/شاپا978-964-7819-48-0

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حدیث ولایت: رهنمودهای مقام معظم رهبری از وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری (1376) / سازمان مردم نهاد اندیشه ولایت، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسازمان مردم نهاد اندیشه ولایت، نویسنده
شماره بازیابی :DSR1678 ‭/د7ح4 1376
عنوان :حدیث ولایت: رهنمودهای مقام معظم رهبری از وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری
تکرار نام مولف :سازمان مردم نهاد اندیشه ولایت
ناشر:تهران [ایران] : سازمان مردم نهاد اندیشه ولایت
سال نشر :1376

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کلیات سعدی براساس تصحیح محمدعلی فروغی (1386) / سعدی ، مصلح‌ بن عبدالله (- 691؟ق)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسعدی ، مصلح‌ بن عبدالله (- 691؟ق)، نویسنده
شماره بازیابی :‭PIR500 ‭/س7ک8 1386
عنوان :کلیات سعدی براساس تصحیح محمدعلی فروغی
تکرار نام مولف :سعدی‌، مصلح بن عبدالله‌، - 691؟ق
ناشر:تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
سال نشر :1386
شابک/شاپا978-6-00-502624-5

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

خاستگاه های عصب شناختی سوگیری توجه و حساسیت اضطرابی بزرگسالان (1402) / اختراعی طوسی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0179.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاختراعی طوسی ، فاطمه، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA ‭/179 1402
عنوان :خاستگاه های عصب شناختی سوگیری توجه و حساسیت اضطرابی بزرگسالان
تکرار نام مولف :فاطمه اختراعی طوسی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1402

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سیستم های بانک اطلاعاتی (1383) / دیت ، سی.جی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدیت ، سی.جی، نویسنده
شماره بازیابی :QA76/9 ‭/د9س9 1383
عنوان :سیستم های بانک اطلاعاتی
تکرار نام مولف :سی.جی. دیت
ناشر:بابل : علوم رایانه
سال نشر :1383
شابک/شاپا978-964-686-468-9

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

یک حرف از هزاران درباره برخی از مسائل علمی فرهنگی و هنری و تمدنی با بهره‌گیری از مفاهیم جامعه‌شناسی آثار تمدنی (1377) / حبیبی ، حسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحبیبی ، حسن، نویسنده
شماره بازیابی :‭HM51 ‭/ح2ی8 1377
عنوان :یک حرف از هزاران درباره برخی از مسائل علمی فرهنگی و هنری و تمدنی با بهره‌گیری از مفاهیم جامعه‌شناسی آثار تمدنی
تکرار نام مولف :حبیبی‌، حسن
ناشر:تهران : اطلاعات
سال نشر :1377
شابک/شاپا978-964-423-470-5

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :4