دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
تحلیل پیام‌های کلامی دینی زنان درفضاهای مجازی مطالعهی موردی دو گروه مذهبی در تلگرام (1397) / احمدی ، زهره، نویسنده بازکردن سندپروپوزال.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاحمدی ، زهره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/344 1397
عنوان :تحلیل پیام‌های کلامی دینی زنان درفضاهای مجازی مطالعهی موردی دو گروه مذهبی در تلگرام
تکرار نام مولف :زهره احمدی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1397
صفحه شمار:ص.129

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

زمینه روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد (1395-)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :BF121 ‭/ھ9ز82 1395
عنوان :زمینه روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد
تکرار نام مولف :تالیف سوزان‌‌نولن - هکسما ... [ودیگران] ؛ ترجمه حسن رفیعی، محسن ارجمند ویرایش مجتبی دلیر، نیلوفری
ناشر:تهران : کتاب ارجمند
سال نشر :1395-
ناشر دیگر :ارجمند
فروست :کتاب ارجمند ؛ ۹۷۳
صفحه شمار:ج
شابک/شاپا978-6-00-200501-4
قیمت :450000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی و آزمایش " درمان تعامل والد-کودک مبتنی بر مواجهه و بازداری از پاسخ (EPCIT)"در راستای ارتقای کارکردهای هیجانی؛ مورد مطالعه: کودکان دارای نشانگان وسواس جبری (1399) / روحانی ، الهه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهروحانی ، الهه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/343 1399
عنوان :طراحی و آزمایش " درمان تعامل والد-کودک مبتنی بر مواجهه و بازداری از پاسخ (EPCIT)"در راستای ارتقای کارکردهای هیجانی؛ مورد مطالعه: کودکان دارای نشانگان وسواس جبری
تکرار نام مولف :الهه روحانی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1399
صفحه شمار:ص.463

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تبیین چهره معاوضی بودن عقد نکاح در نظام فقهی و حقوقی ایران (1398) / آقا بیک ، مهسا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآقا بیک ، مهسا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/342 1398
عنوان :تبیین چهره معاوضی بودن عقد نکاح در نظام فقهی و حقوقی ایران
تکرار نام مولف :مهسا آقا بیک
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص.91

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تطبیقی اجرای داوری دعاوی خانوادگی در نظام حقوقی ایران و کانادا (1398) / طبائی ، محبوبه سادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطبائی ، محبوبه سادات، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/341 1398
عنوان :بررسی تطبیقی اجرای داوری دعاوی خانوادگی در نظام حقوقی ایران و کانادا
تکرار نام مولف :محبوبه سادات طبائی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص.125

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل تحولات امور غیر مالی زنان در نظام حقوقی خانواده در ایران (1398) / عاملی قمی ، هانیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعاملی قمی ، هانیه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/340 1398
عنوان :تحلیل تحولات امور غیر مالی زنان در نظام حقوقی خانواده در ایران
تکرار نام مولف :هانیه عاملی قمی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص.105

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تبیین قلمرو نظارت دولت بر حقوق و تکالیف والدین کودک در نظام حقوقی ایران (1398) / رفاعی ، غزاله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرفاعی ، غزاله، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/339 1398
عنوان :تبیین قلمرو نظارت دولت بر حقوق و تکالیف والدین کودک در نظام حقوقی ایران
تکرار نام مولف :غزاله رفاعی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص.140

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مبانی حقوق خانواده در سیره امام علی علیه السلام با تأکید بر نهج البلاغه (1398) / خلج ، طاهره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخلج ، طاهره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/338 1398
عنوان :مبانی حقوق خانواده در سیره امام علی علیه السلام با تأکید بر نهج البلاغه
تکرار نام مولف :طاهره خلج
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص.174

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تفسیر قضایی قوانین مرتبط با حقوق غیرمالی زوجین (1398) / اسدی فرد ، مرضیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسدی فرد ، مرضیه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/337 1398
عنوان :تفسیر قضایی قوانین مرتبط با حقوق غیرمالی زوجین
تکرار نام مولف :مرضیه اسدی فرد
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص.109

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تبیین بعد تربیتی نهاد حضانت با تأکید بر فقه تربیتی امامیّه (1398) / نظری ، حمیده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنظری ، حمیده، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/336 1398
عنوان :تبیین بعد تربیتی نهاد حضانت با تأکید بر فقه تربیتی امامیّه
تکرار نام مولف :حمیده نظری
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص.105

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1