دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بازی های رایانه ای: فرصت ها آسیب ها آثار سودمند و زیان بار بازی های مبتنی بر رایانه (1399) / شریفی فرد ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشریفی فرد ، علی، نویسنده
عنوان :بازی های رایانه ای: فرصت ها آسیب ها آثار سودمند و زیان بار بازی های مبتنی بر رایانه
تکرار نام مولف :علی شریفی فرد..(دیگران)
ناشر:تهران : هوشمند تدبیر
سال نشر :1399
صفحه شمار:298ص
شابک/شاپا978-6-00-418264-5
قیمت :1000000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

روش تحقیق پدیدار شناسی (1400) / بولایی ، حسن (-1360)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبولایی ، حسن (-1360)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :B829/5 ‭/1394 ب87 ر9
عنوان :روش تحقیق پدیدار شناسی
تکرار نام مولف :حسن بودلایی
ناشر:تهران : جامعه‌شناسان
سال نشر :1400
صفحه شمار:240ص
شابک/شاپا978-6-00-223299-1
قیمت :1000000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / اسعدی ، محمد مصطفی (1364)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسعدی ، محمد مصطفی (1364)، نویسنده
عنوان :تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تکرار نام مولف :محمد مصطفی اسعدی
ناشر:قم : نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
صفحه شمار:288ص
شابک/شاپا978-6-00-441474-6
قیمت :650000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حقوق مدنی تطبیقی(حقوق قراردادها- و تعهدات) رم باستان- ایران- فرانسه- انگلستان / نوین ، پرویز (1316)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوین ، پرویز (1316)، نویسنده
عنوان :حقوق مدنی تطبیقی(حقوق قراردادها- و تعهدات) رم باستان- ایران- فرانسه- انگلستان
تکرار نام مولف :پرویز نوین
ناشر:تهران : گنج دانش
صفحه شمار:403
شابک/شاپا978-964-7618-98-4
قیمت :95000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حقوق مدنی 4: مسئولیت مدنی تطبیقی ایران- فرانسه- انگلستان
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :حقوق مدنی 4: مسئولیت مدنی تطبیقی ایران- فرانسه- انگلستان
تکرار نام مولف :پرویز نوین
صفحه شمار:564
شابک/شاپا978-6-00-624428-0
قیمت :280000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

حقوق مدنی حقوق تعهدات قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (1395)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :حقوق مدنی حقوق تعهدات قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
تکرار نام مولف :علیرضا یزدانیان
سال نشر :1395
صفحه شمار:640
شابک/شاپا978-964-511-765-6
قیمت :420000

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آموزه‌های تربیتی در آیات قرآن کریم
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :آموزه‌های تربیتی در آیات قرآن کریم
تکرار نام مولف :عباسعلی رستمی نسب
صفحه شمار:225یست و دو ، 386ص
شابک/شاپا978-6-00-201117-6
قیمت :110000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آموزه‌های تربیتی قرآن کریم
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :آموزه‌های تربیتی قرآن کریم
تکرار نام مولف :محمد بهشتی
صفحه شمار:بیست و دو ، 386ص
شابک/شاپا978-6-00-298369-5
قیمت :730000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثربخشی الگوی سازگاری با خانواده همسر با رویکرد سهم گذاری مبتنی بر هستی شناسی اسلامی در رضایت زناشویی (1401) / امیدبخش ، مژگان، نویسنده بازکردن سند0404.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامیدبخش ، مژگان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/0404 1401
عنوان :اثربخشی الگوی سازگاری با خانواده همسر با رویکرد سهم گذاری مبتنی بر هستی شناسی اسلامی در رضایت زناشویی
تکرار نام مولف :مژگان امیدبخش
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1401
صفحه شمار:88

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

امکان سنجی تعیین حداقل سن ازدواج در نظام حقوقی ایران با مطالعه اسناد بین‌المللی (1400) / معرفت ، سیده زهره، نویسنده بازکردن سند0403.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعرفت ، سیده زهره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/403 1400
عنوان :امکان سنجی تعیین حداقل سن ازدواج در نظام حقوقی ایران با مطالعه اسناد بین‌المللی
تکرار نام مولف :سیده زهره معرفت
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص.172

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1