دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : BF637

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
T. N. T نیروی عظیم درون انسان (1377)
ارتباطات انسانی (1392) / فرهنگی ، علی‌اکبر (1321 -)
اصول و فنون مذاکره (1389) / فیشر ، راجر (1922- م)
اصول و فنون مذاکره (1395) / گل‌احمدی ، حسن (1357 -)
اصول و مبانی مشاوره (1394) / گلادینگ ، ساموئل
اصول و مبانی مشاوره (1393) / گلادینگ ، ساموئل
اعتماد به نفس و شناخت نیروی بیکران درون به روش ایرانی (1390) / رضوی ، سیدناصر (1349 -)
افراد موفق چگونه فکر می‌کنند (1396) / ماکسول ، جان سی (1947 - م)
افزایش عملکرد در محل کار (1393) / بقوسیان ، ژان (1355 -)، نویسنده
الگوهای نمادین و غیرکلامی در تعلیم و تربیت نامرئی (1380) / کریمی ، عبدالعظیم
بهشت یا جهنم، انتخاب با شماست (1387) / لعلی ، مسعود (1355 -)
تغییر ذهن‌ها (1393) / گاردنر ، هوارد (1943 - م)
تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه‌ها و روشها (1390) / سیف ، علی‌اکبر (1320 -)
دیگران را درک کنید (1393) / فلکسینگتون ، بورلی دی
راهنمایی و مشاوره کودک (مفاهیم و کاربردها) (1386) / شفیع‌آبادی ، عبدالله (1322 -)

کاربران آنلاین :1