دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : LA1351

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول و فلسفه آموزش و پرورش از دیدگاه شهید و اندیشمند فاضل دکتر محمدجواد باهنر (1380) / رستمی نسب ، عباسعلی (1329 -)
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران (رشته علوم تربیتی‌) (1393) / آصف‌پور وکیلیان ، منوچهر (1320 -)
تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران (1380) / الماسی ، علی‌محمد (1317 -)، نویسنده
تاریخ آموزش و پرورش ایران (با تاکید بر تحلیل سیر تحولات و رویدادهای تربیتی و شناخت اهم مسایل کنونی آموزش و پرورش‌) (1382) / آقازاده ، احمد (1322 -)
تاریخ آموزش و پرورش ایران از ایران باستان تا 1380 هجری شمسی با تاکید بر دوره معاصر همراه با معرفی کلیه وزرای علوم‌، معارف‌، فرهنگ و آموزش و پرورش (1383) / صفوی ، امان‌الله، نویسنده
تاریخ آموزش و پرورش ایران با تاکید بر تحولات تربیتی دوره معاصر (1392) / آقازاده ، احمد (1322 -)
تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام (1389) / درانی ، کمال (1332 -)
تاریخ آموزش و پرورش در ایران (1388) / ملک ، حسن (1332 -)
تاریخ آموزش و پرورش ایران (1393) / درانی ، کمال (1332 -)
تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین (1394) / معین ، مصطفی
تاریخ مختصر تحول تعلیم و تربیت در اسلام و ایران (1392) / الماسی ، علی‌محمد (1317 -)، نویسنده
تشکلهای دانشجویی: به ضمیمه مجموعه قوانین تشکلهای دانشجویی (1389) / جاوید ، محمدجواد (1353 -)
درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران (1389-1387) / باقری ، خسرو (1336 -)، نویسنده
مداد ما (1395) / وکیلی ، سیدحسن (1346 -)
مدارس جدید در دوره قاجاریه‌، بانیان و پیشروان (1377) / قاسمی پویا ، اقبال (1324 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :2