دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : HD75

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اقتصاد و برنامه ریزی آموزشی (1394) / رحیمی ، علیرضا، نویسنده
تغییر اجتماعی و توسعه: مرورس بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی (1393) / سو ، آلوین وای (1953 - م)
توسعه در اندیشه و عمل (1387) / طاهری ، محمد
تئوری توسعه و سه جهان (1392) / هتنه ، بیورن (1939 - م)
جامعه‌شناسی توسعه (1377) / ازکیا ، مصطفی، نویسنده
جهاد اقتصادی از مبانی تا موانع (مجموعه مقالات) (1391) / اسماعیلی ، محسن
مبانی توسعه اقتصادی (1371) / روزبهان ، محمود، نویسنده

کاربران آنلاین :1