دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جواد خدادادی سنگده

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تدوین الگوی مفهومی بسترهای شکل دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند (1397) / کلائی ، اعظم، نویسنده
نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و کیفیت زندگی زناشویی زنان شاغل (1398) / علی پور برآبی ، زینب، نویسنده
نقش واسطه‌ای دلزدگی زناشویی در رابطه بین طرحواره‌های هیجانی و تعارض زناشویی؛ نمونه موردمطالعه: پرستاران زن (1397) / صالحی ادیب ، مریم، نویسنده
پیشایندها و پیامدهای طلاق در دوران عقد (1398) / سپهرتاج ، فاطمه سادات، نویسنده

کاربران آنلاین :1