دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فرشته عباسی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مطالعه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان دختران با میانجی گری مادران در شهرری 1397 (1397) / عباسی ، فرشته، نویسنده

کاربران آنلاین :1