دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . انتشارات سروش

رکوردهای مرتبط با این شخص

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
<الالفاظ = الفاظ>المستعمله فی‌المنطق (1377) / فارابی ، محمد بن محمد (260؟-339ق)
ارتباطات و آگاهی (مفاهیم، مبانی و روشها) (1389) / زورق ، محمدحسن (1329 -)
ارتباط‌شناسی (ارتباطات انسانی میان فردی‌، گروهی‌، جمعی‌) (1393) / محسنیان راد ، مهدی (1324 -)
ارتباط‌شناسی (٬ 1396) / محسنیان راد ، مهدی (1324 -)، نویسنده
اقتصاد کلان (1389) / دورنبوش ، رودیگر (1942 - م)
اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن‌خلدون (1376) / آزاد ارمکی ، تقی (1336 -)، نویسنده
انسان در عرف عرفان (1377) / حسن‌زاده آملی ، حسن (1307 -)
ایران در چهار کهکشان ارتباطی (1384) / محسنیان راد ، مهدی (1324 -)
تاریخ فلسفه ([1375] - 1384) / کاپلستون ، فردریک چارلز (1907 - م)، نویسنده
تحقیق در رسانه‌های جمعی (1389) / ویمر ، راجر
تحلیل پیام‌های رسانه‌ای کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق (1381) / رایف ، دانیل، نویسنده
تحلیل پیام‌های رسانه‌ای کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق (1394) / رایف ، دانیل، نویسنده
ترجمه و تفسیر الشواهدالربوبیه (1366) / صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم (979-1050ق)
ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا (1388) / ملکشاهی ، حسن (1307 -1387)

کاربران آنلاین :2