دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فاطمه حسینی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر خودتنظیمی و مسئولیتپذیری دختران نوجوان 12 تا 14 ساله منطقه 21 (1399) / حسینی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0351.pdf
بررسی تفاوت ثیپ شخصیتی دانشجویان رشته های علوم پزشکی با دانشجویان سایر رشته ها (1398) / محبی ، ساجده، نویسنده
بررسی رابطه بین هوش معنوی و تیپ های شخصیتی در میان افراد جامعه (1397) / بلالی ، منصوره، نویسنده
بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت رابطه زناشویی در زنان و مردان متاهل بین20 تا 40 سال (1397) / علیخانی ، فاطمه، نویسنده
بررسی رابطه هوش معنوی و نگرانی از تصویر بدنی دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل (1397) / رضوی زادگان ، فاطمه السادات، نویسنده
رابطه هوش معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر مجرد دانشکده غیرانتفاعی رفاه (1397) / توکلی ، زکیه، نویسنده

کاربران آنلاین :1