دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مرتضی گوهری پور

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارائه الگوی مفهومی بسترها و راهبردهای افزایش هوش هیجانی براساس تجربه زیسته ی مادران با نوجوانان دارای هوش هیجانی بالا (1396) / باقری ورکانه ، صدیقه، نویسنده
تدوین الگوی مفهومی بسترهای شکل دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند (1397) / کلائی ، اعظم، نویسنده

کاربران آنلاین :2