دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : صدیقه باقری ورکانه

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارائه الگوی مفهومی بسترها و راهبردهای افزایش هوش هیجانی براساس تجربه زیسته ی مادران با نوجوانان دارای هوش هیجانی بالا (1396) / باقری ورکانه ، صدیقه، نویسنده

کاربران آنلاین :2