دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : صالحه پیریایی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثربخشی آموزش همیاری بر حل مسئله اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان قدس (1399) / ناصری غیاثوند ، حمیده، نویسنده بازکردن سند0335.pdf
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برعملکرد وانگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر در معرض اعتیاد به اینترنت (1398) / نوروزی بقا ، راحله، نویسنده
اثربخشی دوره آموزشی Brain Gym بر ارتقاء حافظه کاری دانشجویان دانشگاه رفاه (1397) / اویسی اسکویی ، سارا، نویسنده
اثربخشی دوره آموزشی هوش هیجانی بر ارتقاء کارکرد¬های اجرایی کودکان (1398) / زندی ، نگار، نویسنده
اثربخشی دوره والدگری توانمندمحور در سرسختی ذهنی؛ مورد مطالعه دانش آموزان ابتدایی شهر تهران (1399) / شکرانی ، نرگس، نویسنده بازکردن سند0312.pdf
ارتقاء سلامت روان و سازگاری اجتماعی با درمان کوتاه راه حل محور؛ آموزش گروهی زنان زندانی جرائم غیرعمد (1398) / قربانی ندرآبادی ، زهرا، نویسنده
بررسی تاثیر موسیقی بر تنظیم هیجان و خلق موزیسین ها (1397) / یوسف بیک زاده ، فاطمه، نویسنده
بررسی رابطه باورهای فراشناختی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان (1397) / شیرازی ، زهرا، نویسنده
بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی (پیوندهای والدینی) با اضطراب مرگ (1398) / امینی ، زهرا، نویسنده
بررسی رابطه بین مدیریت بدن و حرمت به خود با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه هشتم مدارس نمونه دولتی جزیره کیش در سال تحصیلی 1400-1399 (1400) / بلالی ، منصوره، نویسنده بازکردن سند0349.pdf
تاثیر بازی درمانی بر خودکار آمدی -والدگری و دلبستگی کودکان 5-7سال (1397) / کاظمی ، مهدیه، نویسنده
تأثیرسبک تفکر بر انگیزش شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان میراث فرهنگی سال تحصیلی 97-96 (1397) / قربانی ، زینب، نویسنده
تحلیل کیفی مولفه های سلامت روان مبتنی بر حکمت های نهج البلاغه (1399) / هادی نژاد نوکاشتی ، فرشته، نویسنده
تدوین درمان تعامل والد-کودک مبتنی بر مواجهه و بازداری از پاسخ و بررسی اثربخشی آن در کارکرد های شناختی کودکان دارای نشانگان وسواسی جبری (1399) / شکری ، راضیه، نویسنده
تدوین دوره توانمندسازی سلامت روان مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر؛ مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران (1399) / مفیدی ، نرگس، نویسنده

کاربران آنلاین :1