دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : میرسعید جعفری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مقایسه اثربخشی دو روش آموزش جبرانی و ترمیمی در ارتقاء کارکردهای اجرایی نوجوانان (1397) / اسکندری اصل ، نصرت، نویسنده
نقش مادر در تربیت فرزندان از نگاه آیات و روایات (1396) / فیروزی نظام آبادی ، زهرا، نویسنده
نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و کیفیت زندگی زناشویی زنان شاغل (1398) / علی پور برآبی ، زینب، نویسنده
نقش واسطه‌ای دلزدگی زناشویی در رابطه بین طرحواره‌های هیجانی و تعارض زناشویی؛ نمونه موردمطالعه: پرستاران زن (1397) / صالحی ادیب ، مریم، نویسنده
نقش پیش بینی کننده سطوح طرحواره خودانضباطی بر سبکهای هویت، اعتیاد به اینترنت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال آخر دبیرستان شهرستان قم (1396) / رضایی فرد ، زهرا، نویسنده
کیفیت زندگی پرستاران اندیشه کرج (1396) / وکیلی ، وجیهه، نویسنده

کاربران آنلاین :1