دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : میرسعید جعفری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در برابر استرس مایکنبام بر تنظیم شناختی هیجان و صمیمیت زنان متاهل (1396) / بهاءالدینی ، حمیده، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه راه حل مدار بر تعارض کار و خانواده(کار- خانواده، خانواده-کار) و فرسودگی شغلی کارکنان ناجا (1397) / سامعه ، عاطفه، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر تاب آوری و عزت نفس کودکان کار (1398) / مهدوی زاده ، فاطمه، نویسنده
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با خود بر احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر تهران (1398) / سادات رضوی ، سیده فرزانه، نویسنده
اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر (1397) / رضازاده ، زینب السادات، نویسنده
ارائه الگوی مفهومی بسترها و راهبردهای افزایش هوش هیجانی براساس تجربه زیسته ی مادران با نوجوانان دارای هوش هیجانی بالا (1396) / باقری ورکانه ، صدیقه، نویسنده
ارتقاء سلامت روان و سازگاری اجتماعی با درمان کوتاه راه حل محور؛ آموزش گروهی زنان زندانی جرائم غیرعمد (1398) / قربانی ندرآبادی ، زهرا، نویسنده
بررسی رابطه بین دلبستگی مادر - کودک و اشتغال مادران منطقه 12 شهر تهران (1396) / ثقفی ، طاهره، نویسنده
بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و هوش هیجانی (1396) / گلکویی ، الهام، نویسنده
بررسی شیوع اختلال های رفتاری دانش آموزان پسر دوره دبستان منطقه 12 شهر تهران (1396) / امیری ، محیا، نویسنده
بررسی مقایسه ای سازگاری اجتماعی و امید به زندگی دانشجویان خانم مجرد و متاهل مقطع کارشناسی دانشکده رفاه تهران (1397) / احمدی قمقانی ، فاطمه، نویسنده
بررسی مقایسه فرسودگی شغلی بین معلمان مهدکودک، پیش دبستان و دبستان (1396) / سلیمانی ، سمانه، نویسنده
تاثیر بازی درمانی دیالکتیکی بر خودپنداره و پرخاشگری کودکان (1398) / عبدی ، فروزان، نویسنده
رابطه عزت نفس و پرخاشگری در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان نظرآباد (1397) / آزاد فلاح ، عاطفه، نویسنده
رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده رفاه (1397) / سیدی ، مرجان سادات، نویسنده

کاربران آنلاین :2