دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فاطمه رئیسی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثر تداخل محرکی بر توجه فوری دانشجویان دانشگاه رفاه (1396) / زینی ، فاطمه، نویسنده
بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشکده دخترانه رفاه (1397) / اسماعیلی ، فاطمه، نویسنده
بررسی رابطه هوش معنوی و ویژگی ساختار شخصیتی دانشجویان رفاه (1397) / دلشاد ، زینب، نویسنده
رابطه بین سبک های فرزندپروری و پرخاشگری دختران نوجوان متوسطه مدرسه شهید مهدوی (1397) / خانی ، مهسا، نویسنده
رابطه ویژگی های شخصیتی و ویژگی های هویتی دانشجویان دانشکده رفاه (1396) / قهرمانی ، صغرا، نویسنده

کاربران آنلاین :1