دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رضوان اله داد

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثربخشی آموزش گروهی خود انضباطی بر اعتیاد به اینترنت، تعارض والد - فرزندی، کیفیت رابطه معلم- دانش آموزی (1398) / محمدی ، لیلا، نویسنده
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با خود بر احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر تهران (1398) / سادات رضوی ، سیده فرزانه، نویسنده
اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر تحریف‌های شناختی و کمال‌گرایی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده رفاه (1397) / اسمعلی‌زاده ، زهرا، نویسنده
اثزبخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی رفتارهای پرخطر و راهبردهای حل مسئله در نوجوانان دارای استعداد اعتیاد (1398) / ابراهیمی ، تقوا، نویسنده
بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی بر عزت نفس افراد منطقه هفت تهران (1397) / کریمان ، مریم، نویسنده
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت از زندگی در زنان و مردان منطقه 4 (1397) / روح افزائیان ، نرگس، نویسنده
رابطه افسردگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل منطقه 14 (1397) / توسلی ، معصومه، نویسنده
رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشکده دخترانه رفاه (1395) / ابدوست ، زهرا، نویسنده
مقایسه رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل (1397) / زلفی کاسین ، منصوره، نویسنده
نقش کارکردهای اجرایی در بروز شکست های عشقی (1397) / بهرامی ، عاطفه، نویسنده

کاربران آنلاین :1