دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رضا ساکی (1341 -)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
رهبری در مدرسه یادگیری محور (1388) / ساکی ، رضا (1341 -)
سواد پژوهشی معلم(راهنمایی برای ژرف‌اندیشی درباره یاددهی- یادگیری) (1388) / ساکی ، رضا (1341 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :1