دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محسن عباسی ولدی (1355 -)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارتش رایانه‌ای و نوازش تازیانه‌ای (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)، نویسنده
بادبان مدارا (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)
بازی روی ابر خیال و کودکی‌های رو به زوال (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)، نویسنده
بازی‌های عسلی و عسل‌های بدلی (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)، نویسنده
جوجه‌های رنگی و بچه‌های فرنگی (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)، نویسنده
خارهای گل‌شده و گل‌های خارشده (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)، نویسنده
فانوس دانایی (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)
قاب سراب‌نشان و بیداری خواب‌نشان (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)، نویسنده
قایق مهربانی (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)
پرنده‌های در قفس و کودکی‌های نارس (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)، نویسنده
گرداب دروغ (1396) / عباسی ولدی ، محسن (1355 -)

کاربران آنلاین :1