دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مریم دیبا واجاری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان پاکدشت (1397) / زبده گلدیانی ، نجمه، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برعملکرد وانگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر در معرض اعتیاد به اینترنت (1398) / نوروزی بقا ، راحله، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر خودتنظیمی و مسئولیتپذیری دختران نوجوان 12 تا 14 ساله منطقه 21 (1399) / حسینی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0351.pdf
اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت هیجان و تفکر خلاق به شیوه گفت و گوی سقراطی بر الگوهای ارتباطی و بهزیستی روان‌شناختی زنان متاهل شهر تهران؛ مورد مطالعه: زنان متاهل منطقه 3 (1397) / سیف اللهی نصرآبادی ، فاطمه، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر تاب آوری و عزت نفس کودکان کار (1398) / مهدوی زاده ، فاطمه، نویسنده
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر وابستگی به اینترنت و دشواری‌های بین فردی، مورد مطالعه: دختران نوجوان منطقه 14 شهر تهران (1399) / حسینی تبار ، محبوبه، نویسنده
اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر تحریف‌های شناختی و کمال‌گرایی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده رفاه (1397) / اسمعلی‌زاده ، زهرا، نویسنده
بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و انگیزش تحصیلی دختران مقطع اول دوره متوسطه منطقه 16 شهر تهران (1397) / نایبی ، الهه، نویسنده
بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان دختر دبیرستان دوره اول نبوت منطقه 4 تهران (1397) / ملک محمدی ، مرضیه، نویسنده
بررسی رابطه بین سطح تحصیلات والدین بر سبک های فرزندپروری (مطالعه موردی) (1396) / عطایی ، زهرا، نویسنده
بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی دانشجویان دانشکده رفاه (1397) / دهقان ، شیرین، نویسنده
بررسی معنویت درمانی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و تحمل ناکامی در دختران منطقه 13 (1399) / حبیبی ، محدثه، نویسنده
بررسی مقایسه ای مکانیسم های دفاعی بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد تهران مرکز (1396) / طاهری ، مائده، نویسنده
تاثیر بازی درمانی بر خودکار آمدی -والدگری و دلبستگی کودکان 5-7سال (1397) / کاظمی ، مهدیه، نویسنده
تاثیر بازی درمانی دیالکتیکی بر خودپنداره و پرخاشگری کودکان (1398) / عبدی ، فروزان، نویسنده

کاربران آنلاین :1