دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : دیوید گلدارد

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای عملی در مشاوره با کودکان (1389) / گلدارد ، کاترین، نویسنده
مشاوره با کودکان با روش بازی‌درمانی (راهنمای عملی) (1393) / گلدارد ، کاترین، نویسنده
مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره (1392) / گلدارد ، دیوید
مهارتهای عملی مشاوره (در یک رویکرد یکپارچه) (1392) / گلدارد ، کاترین، نویسنده
مهارتهای مشاوره در زندگی روزمره (1387) / گلدارد ، کاترین

کاربران آنلاین :4