دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

رکوردهای مرتبط با این شخص

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن (1385) / جهانگیری ، محسن (1308 -)، نویسنده
اخلاق (1375) / مور ، جورج ادوارد (1873-1958م)، نویسنده
اراده آزاد (1393) / پینک ، تامس، نویسنده
ارتباطات ریسک (1393)
آمار پایه در علوم رفتاری (1387) / کیامنش ، علیرضا (1323 -)، نویسنده
آموزش فلسفه (1393)
بررسی علمی انسان سیری در کالبد و روان آدمی (1387)
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (1386) / اشپولر ، برتولد (1911-1990م)
تاریخ تحلیلی اسلام از آغاز تا نیمه نخست سده چهارم (1393) / شهیدی ، سیدجعفر (1297 - 1386)
تاریخ فلسفه ([1375] - 1384) / کاپلستون ، فردریک چارلز (1907 - م)، نویسنده
تدریس موثر در آموزش عالی (1392) / براون ، جورج (1935 - م)، نویسنده
ترجمه‌الخواص (1394 -) / زواری ، علی‌بن حسن (قرن‌10ق)
جمله‌شناسی قرآنی: با تکیه بر تقدیم و تأخیر عبارات (1389) / توحیدلو ، اکبر (1354 -)

کاربران آنلاین :2