دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : خادمی اشکذری، عزت

رکوردهای مرتبط با این شخص

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر تعارضات و دلزدگی زناشویی زنان متاهل (1396) / حسنی ، لعیا، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت هیجان و تفکر خلاق به شیوه گفت و گوی سقراطی بر الگوهای ارتباطی و بهزیستی روان‌شناختی زنان متاهل شهر تهران؛ مورد مطالعه: زنان متاهل منطقه 3 (1397) / سیف اللهی نصرآبادی ، فاطمه، نویسنده
ارزیابی هویت ملی دانشجویان دانشگاه تبریز (1389) / مژگانی ، حمیده، نویسنده
آسیب شناسی تحقق اهداف برنامه درسی دینی دوره متوسطه از منطربرنامه درسی پایان (1389) / حسن نتاج ، نسیبه، نویسنده
آموزش ارزشها، چالشها و راهکارها (1386) / دستوان ، طیبه، نویسنده
انتظار ظهور و نقش آن در تعلیم و تربیت اسلامی (1388) / بخش آبادی ، اکرم، نویسنده
بررسی آثار فن آوری ارتباطی جدید (اینترنت، بازی های رایانه ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تاکید بر سازگاری دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای تهران (1385) / فتاحی بیات، صدیقه، نویسنده
بررسی اثربخشی پیش از ازدواج به شیوه تصویرسازی ارتباطی بر رشد فردی و نگرش نسبت به انتخاب همسر (1396) / زنگنه بیغش ، زینب، نویسنده
بررسی ارتباط اصول تعلیم و تربیت اسلامی با داستن های کتاب داستان راستان استاد مرتضی مطهری (1392) / کیوانلو ، سمیرا، نویسنده
بررسی تاثیر تلگرام بر افسردگی نوجوانان موسسه کسا منطقه 22 (1397) / سمیعی زفرقندی ، فاطمه، نویسنده
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی (1397) / عابدی ، کبری، نویسنده
بررسی و تبیین اصول و روشهای پرورش حس خدادوستی در کودکان مقطع ابتدایی از منظر اسلام (1388) / محمدی نیا، مرضیه، نویسنده
بررسی و تبیین رویکردهای فلسفه تربیتی آموزگاران مدارس شهر مشهد در سال تحصیلی 90-91 (1391) / عرفانیان حسینی نژاد ، مریم، نویسنده
بررسی و تبیین فلسفه تربیتی دبیران علوم اجتماعی دبیرستان های دخترانه ناحیه 2 و 3 شهر اصفهان و رابطه آن با روش تدریس آن ها (1387) / احمدیان جونقانی ، نسرین، نویسنده
بررسی و تبیین مفهوم اصلاح مصرف و ارائه راهکارهای تربیتی آن از منظر اسلام (1389) / عرب نژاد، سمیه، نویسنده

کاربران آنلاین :1