دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مریم سیف نراقی (1324 -)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اختلالات یادگیری (1392) / نادری ، عزت الله (1324 -)، نویسنده
روانشناسی کودکان عقب‌مانده ذهنی و روشهای آموزش آنها (1391) / سیف نراقی ، مریم (1324 -)
نارسایی‌های ویژه در یادگیری: چگونگی تشخیص و روشهای بازپروری (1389) / نادری ، عزت الله (1324 -)
راهنمای عملی فراهم‌سازی طرح تحقیق (1385) / نادری ، عزت الله (1324 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :1