دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی تقی‌پور ظهیر (1313 -)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزش (1392) / تایلر ، رالف وینفرد (1902 - م)، نویسنده
اصول و مبانی آموزش و پرورش (رشته علوم تربیتی‌ (1389) / تقی‌پور ظهیر ، علی (1313 -)
برنامه‌ریزی آموزش و پرورش (1392) / تقی‌پور ظهیر ، علی (1313 -)، گردآورنده
برنامه‌ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم (1392) / تقی‌پور ظهیر ، علی (1313 -)، گردآورنده
مبانی و اصول آموزش و پرورش (1393) / تقی‌پور ظهیر ، علی (1313 -)، نویسنده
مبانی و اصول آموزش و پرورش (1387) / تقی‌پور ظهیر ، علی (1313 -)
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (1387) / تقی‌پور ظهیر ، علی (1313 -)

کاربران آنلاین :1