دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رضا سیمبر (1343 -)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آموزش عالی و توسعه ملی دانشگاهها و جوامع در حال گذار (1389)
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال (1389) / گاف ، استیون (1953 - م)
تحلیل سیاسی با تکیه بر شرایط و زمینه‌ها (1390)

کاربران آنلاین :2