دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مریم صالحی ادیب

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
نقش واسطه‌ای دلزدگی زناشویی در رابطه بین طرحواره‌های هیجانی و تعارض زناشویی؛ نمونه موردمطالعه: پرستاران زن (1397) / صالحی ادیب ، مریم، نویسنده

کاربران آنلاین :1