دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت هیجان و تفکر خلاق به شیوه گفت و گوی سقراطی بر الگوهای ارتباطی و بهزیستی روان‌شناختی زنان متاهل شهر تهران؛ مورد مطالعه: زنان متاهل منطقه 3 (1397) / سیف اللهی نصرآبادی ، فاطمه، نویسنده
رابطه افسردگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل منطقه 14 (1397) / توسلی ، معصومه، نویسنده
مصرف در سبک زندگی زنان متأهل و مقایسه آن با مصرف در سبک زندگی مطلوب اسلامی در جامعه امروز ایران (مبتنی بر کتاب مفاتیح الحیات) (1396) / برندیشه ، طاهره، نویسنده

کاربران آنلاین :1