دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آسیب‌شناسی فرهنگی در ایران (1392) / صالحی امیری ، سیدرضا (1340 -)
بازاندیشی در سیاست فرهنگی (1388) / مک‌گوئیگان ، جیم (1952 - م)
بنیادهای هویت ملی ایرانی (1388) / احمدی ، حمید (1336 -)
تطور مفهومی رصد فرهنگی (1389) / عنبری ، موسی
سیاست فرهنگی (1389) / میلر ، تام، نویسنده
فرهنگ جهانی؛ رسانه، هنر، سیاست‌گذاری و جهانی شدن (1388)
هویت ایرانی و حقوق فرهنگی (1387) / افروغ ، عماد (1336 -)

کاربران آنلاین :1