دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی        درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی دوره والدگری توانمندمحور در سرسختی ذهنی؛ مورد مطالعه دانش آموزان ابتدایی شهر تهران (1399) / شکرانی ، نرگس، نویسنده بازکردن سند0312.pdf
بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و انگیزش تحصیلی دختران مقطع اول دوره متوسطه منطقه 16 شهر تهران (1397) / نایبی ، الهه، نویسنده
بررسی رابطه بین سطح تحصیلات والدین بر سبک های فرزندپروری (مطالعه موردی) (1396) / عطایی ، زهرا، نویسنده
رابطه بین سبک های فرزندپروری و پرخاشگری دختران نوجوان متوسطه مدرسه شهید مهدوی (1397) / خانی ، مهسا، نویسنده
رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهر تهران منطقه 13 و 14 (1397) / میرحسینی ، الهام سادات، نویسنده
شناسایی الگوهای فرزندپروری مبتنی بر تجربه زیسته والدین نوجوانان 13 تا 17 ساله شهرری (1399) / پرکاری کلور ، لیلا، نویسنده بازکردن سند0311.pdf

کاربران آنلاین :1