دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در برابر استرس مایکنبام بر تنظیم شناختی هیجان و صمیمیت زنان متاهل (1396) / بهاءالدینی ، حمیده، نویسنده

کاربران آنلاین :1