دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تغییر استراتژیک : چرخه سریع توسعه سازمان (1388) / اندرسن ، مریل سی
تئوریهای مدیریت و مدلهای سازمان (1373) / کیا ، منوچهر
تئوری‌های سازمان و مدیریت (1368 -) / هیکس ، هربرت
رفتار سازمانی (1384) / مورهد ، گرگوری
رفتار سازمانی مفاهیم‌، نظریه‌ها و کاربردها (1378 -) / رابینز ، استیون پی (1943 - م)
روانشناسی صنعتی و سازمانی (1386) / کورمن ، آبراهام (1933- م)
روانشناسی صنعتی و سازمانی (1394) / مهداد ، علی (1333 -)
ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی (1390) / دانائی‌فرد ، حسن (1348 -)
مباحث ویژه فناوری اطلاعات(رفتار سازمانی) (1392) / بزازیان ، دنا (1365 -)
مبانی رفتار سازمانی (1395) / رابینز ، استیون پی (1943 - م)
مبانی مدیریت رفتار سازمانی (1387) / رضائیان ، علی
متعهد (1391) / هولبچ ، لیندا
مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته‌) (1386) / رضائیان ، علی، نویسنده
مقدمه‌ای بر رفتار سازمانی (1385) / الیس ، استیو، نویسنده
مقدمه‌ای بر رفتار سازمانی (1385) / الیس ، استیو، نویسنده

کاربران آنلاین :4