دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تاثیر بازی درمانی دیالکتیکی بر خودپنداره و پرخاشگری کودکان (1398) / عبدی ، فروزان، نویسنده
تاثیر دستگاه نوروفیدبک بر روی کنترل پرخاشگری (1397) / صباغیان ، کوثر، نویسنده
رابطه بین سبک های فرزندپروری و پرخاشگری دختران نوجوان متوسطه مدرسه شهید مهدوی (1397) / خانی ، مهسا، نویسنده
رابطه عزت نفس و پرخاشگری در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان نظرآباد (1397) / آزاد فلاح ، عاطفه، نویسنده
رابطه پرخاشگری و میزان مصرف سیگار در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران (1397) / محسنی ، زهرا، نویسنده

کاربران آنلاین :2