دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برعملکرد وانگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر در معرض اعتیاد به اینترنت (1398) / نوروزی بقا ، راحله، نویسنده
رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهر تهران منطقه 13 و 14 (1397) / میرحسینی ، الهام سادات، نویسنده
نقش پیش بینی کننده سطوح طرحواره خودانضباطی بر سبکهای هویت، اعتیاد به اینترنت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال آخر دبیرستان شهرستان قم (1396) / رضایی فرد ، زهرا، نویسنده

کاربران آنلاین :2