دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بررسی مقایسه ای سازگاری اجتماعی و امید به زندگی دانشجویان خانم مجرد و متاهل مقطع کارشناسی دانشکده رفاه تهران (1397) / احمدی قمقانی ، فاطمه، نویسنده
بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر امید به زندگی و انگیزه پیشرفت (کارکنان شرکت آرین سازه منطقه 22 تهران) (1397) / فلک الدین ، زهرا، نویسنده
رابطه امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه رفاه تهران (1396) / شکرآبی ، حوریه سادات، نویسنده
رابطه نگرش مذهبی با امید به زندگی جوانان منطقه 12 شهر تهران (1396) / زارعین ، زهره، نویسنده
مقایسه سطح امید به زندگی، شادکامی، کیفیت زندگی و تاب آوری در پرستاران بخش ویژه و بخش عادی / گنجی ، مائده، نویسنده
مقایسه کیفیت زندگی و امید به زندگی مادرانی که فرزند بیش فعال دارند با مادرانی که فرزند عادی دارند (1398) / جهانگیری ، فائزه، نویسنده

کاربران آنلاین :1