دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تاثیر آموزش گروهی بخشش درمانی بر حساسیت بین فردی و بهزیستی روانشناختی در کارمندان زن یکی از ادارات دولتی شهر تهران (1397) / درفشی ، پریسا، نویسنده
رابطه امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه رفاه تهران (1396) / شکرآبی ، حوریه سادات، نویسنده
نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و کیفیت زندگی زناشویی زنان شاغل (1398) / علی پور برآبی ، زینب، نویسنده

کاربران آنلاین :1