دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثر تداخل محرکی بر توجه فوری دانشجویان دانشگاه رفاه (1396) / زینی ، فاطمه، نویسنده
اثربخشی دوره آموزشی Brain Gym بر ارتقاء حافظه کاری دانشجویان دانشگاه رفاه (1397) / اویسی اسکویی ، سارا، نویسنده
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده رفاه در مورد شرکت در نماز جماعت (1397) / اصلان بیگی ، هانیه، نویسنده
بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشکده دخترانه رفاه (1397) / اسماعیلی ، فاطمه، نویسنده
بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی دانشجویان دانشکده رفاه (1397) / دهقان ، شیرین، نویسنده
بررسی میزان خودکارآمدی دانشجویان دانشگاههای دخترانه مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده رفاه (1396) / لطیفی پور ، حمیده، نویسنده
تاثیر فضای مجازی (اینستاگرام) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده رفاه (1396) / دهقانمرد ، الهام، نویسنده
رابطه امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه رفاه تهران (1396) / شکرآبی ، حوریه سادات، نویسنده
رابطه هوش معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر مجرد دانشکده غیرانتفاعی رفاه (1397) / توکلی ، زکیه، نویسنده
رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده رفاه (1397) / سیدی ، مرجان سادات، نویسنده
رابطه ویژگی های شخصیتی و ویژگی های هویتی دانشجویان دانشکده رفاه (1396) / قهرمانی ، صغرا، نویسنده
نگرش دختران پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه (1396) / کوهستانی ، مریم، نویسنده

کاربران آنلاین :1