دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
لوازم یاددهی- یادگیری اثربخش (1388) / فرخ‌مهر ، حسین (1333 -)
همیاری در آموختن (راهنمای معلمان): فنون عملی، اصول بنیادی و پرسش‌های رایج (1390) / جاکوبز ، جورج ام، نویسنده
یادگیری از طریق همیاری (1391) / حائری‌زاده ، خیریه‌بیگم
کار گروهی در مدرسه (1370) / گال، نویسنده

کاربران آنلاین :1