دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بررسی رابطه بین هوش معنوی و تیپ های شخصیتی در میان افراد جامعه (1397) / بلالی ، منصوره، نویسنده
بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت رابطه زناشویی در زنان و مردان متاهل بین20 تا 40 سال (1397) / علیخانی ، فاطمه، نویسنده
بررسی رابطه هوش معنوی و نگرانی از تصویر بدنی دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل (1397) / رضوی زادگان ، فاطمه السادات، نویسنده
بررسی رابطه هوش معنوی و ویژگی ساختار شخصیتی دانشجویان رفاه (1397) / دلشاد ، زینب، نویسنده
رابطه هوش معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر مجرد دانشکده غیرانتفاعی رفاه (1397) / توکلی ، زکیه، نویسنده
مقایسه هوش معنوی بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد تهران مرکزی (1396) / طالبی زاده ، فاطمه، نویسنده

کاربران آنلاین :1