دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثربخشی دوره آموزشی هوش هیجانی بر ارتقاء کارکرد¬های اجرایی کودکان (1398) / زندی ، نگار، نویسنده
ارائه الگوی مفهومی بسترها و راهبردهای افزایش هوش هیجانی براساس تجربه زیسته ی مادران با نوجوانان دارای هوش هیجانی بالا (1396) / باقری ورکانه ، صدیقه، نویسنده
ارزیابی اثرات هوش هیجانی بر استقلال شغلی، اقدامات هیجانی و رفتار مشتری مدارانه (1395) / قلی زاده آق قلعه ، مینا، نویسنده
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت از زندگی در زنان و مردان منطقه 4 (1397) / روح افزائیان ، نرگس، نویسنده
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی (1397) / عابدی ، کبری، نویسنده
بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و هوش هیجانی (1396) / گلکویی ، الهام، نویسنده
بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی دانشجویان دانشکده رفاه (1397) / دهقان ، شیرین، نویسنده
بررسی رابطه هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی با دلزدگی زناشویی زنان متاهل 20-50 سال ساکن در شهر تهران (1397) / تسلطی ، محدثه، نویسنده
رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده رفاه (1397) / سیدی ، مرجان سادات، نویسنده
رویدادهای زندگی و سلامت انسان (1392) / اسکندری ، فرزانه
مقایسه سطح هوش هیجانی دختران والیبالیست (در سه سطح مهارتی) و غیر والیبالیست (1396) / موحد ، فاطمه، نویسنده

کاربران آنلاین :2