دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Management: aglobal perspective (1372 = م‌1993) / ویهریخ ، هاینس، نویسنده
اخلاق مدیریت در اسلام / محمدی ری‌شهری ، محمد (1325 -)
اصول و مبانی مدیریت (1370) / جاسبی ، عبدالله، نویسنده
اصول و مفاهیم MBA ([1392]) / کافمن ، جاش
آمار و کاربرد آن در مدیریت (-13) / آذر ، عادل (1345 -)
بررسی جایگاه رشته ی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در ایران (1389) / ناظم نژاد ، زینب، نویسنده
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (1390) / رضائیان ، علی
تئوری‌های سازمان و مدیریت : مجموعه مدیریت - مدیریت اجرایی - مهندسی صنایع (1395) / سلامی ، علیرضا (1359 -)، نویسنده
تئوری‌های سازمان و مدیریت (1382)
جستارهایی در مدیریت (1390)
دیدگاه‌های کلیدی در مدیریت (1381) / کراینر ، استوارت، نویسنده
رفتار سازمانی مفاهیم‌، نظریه‌ها و کاربردها (1378 -) / رابینز ، استیون پی (1943 - م)
رویکرد تفکر سیستمی بر برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک (1393) / هینز ، استیون
مبانی سازمان و مدیریت (1390) / رضائیان ، علی
مبانی مدیریت (1394) / رابینز ، استیون پی (1943 - م)

کاربران آنلاین :2