دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال (1389) / گاف ، استیون (1953 - م)
تاملی بر نقش اسلام در ارتباطات و توسعه با تاکید بر نقش ارتباطاتی زنان در جامعه (1396) / آقا رفیعی ، داوود (1357 -)، نویسنده
توسعه و نابرابری (1382) / زاهدی مازندرانی ، محمدجواد (1332 -)
حکمروایی روستایی (مدیریت توسعه پایدار) (1393) / عظیمی آملی ، جلال (1346 -)
پایداری اجتماعی در فضای شهری مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (1394-)
گردشگری و تنوع زیستی (1393)

کاربران آنلاین :1