دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بررسی نقش معلم در اسلام و پراگماتیسم (با تاکید بر آراء شهید ثانی و جان دیوئی) (1390) / اصفهانی ، مریم، نویسنده
شناخت انسان از دیدگاه اسلام و فلسفه پراگماتیسم و مقایسه اهداف آموزشی مبتنی بر هر یک از آنها در تعلیم و تربیت (1388) / دهقانیان، نرگس، نویسنده
پراگماتیسم (1391) / جیمز ، ویلیام (1842 - 1910 م)، نویسنده
فلسفه آموزش از دیدگاه ایده‌آلیسم (1387) / باتلر ، جیمز دونالد (1908 - 1994م)، نویسنده
فلسفه و امید اجتماعی (1384) / ررتی ، ریچارد، نویسنده

کاربران آنلاین :1