دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل (1370) / قوام ، عبدالعلی، نویسنده
اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران (1382) / قادری ، حاتم (1335 -)
بنیادهای علم سیاست (1373) / عالم ، عبدالرحمن (1329 -)
بینش‌های علم سیاست (-1393) / اسکینر ، کوئنتین
ره آورد اندیشه ؛ نگاهی به تحولات و چالش‌های دنیای معاصر (1391 -) / مولانا ، حمید (1315 -)، نویسنده
روش و نظریه در علوم سیاسی (1384) / مارش ، دیوید (1946 - م)
سیاست (1393) / مینوگ ، کنت (1930 - م)
فرهنگ سیاسی شامل مکتبها ، اصطلاحها ، مهمترین سازمانهای بین‌المللی ، حزبها، مهمترین پیمانها (1345) / آشوری ، داریوش (1317 -)، نویسنده
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (1393 -) / اسکندری ، محمدحسین (1324 -)
مقدمات سیاست (1390) / تنسی ، استیون دی (1942 - م)
پویایی جامعه از دیدگاه علم اقتصاد سیاسی (1385) / داویدار، نویسنده
پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب (1379) / ایوبی ، حجت‌الله
آموزش دانش سیاسی (1382) / بشیریه ، حسین (1332 -)، نویسنده
اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (1387) / قادری ، حاتم (1335 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :1